Logo_VärNa_textfärg_tryck_rbg

Från och med september 2020 så samlar VärNa alla pågående projekt i en och samma verksamhet, VärNas projektverksamhet.
Genom att erbjuda alla målgrupper tillgång till ett brett utbud av samlade aktiviteter och samverkan via vårt myndighetsgemensamma team så har vi optimerat möjligheterna för lätt och rätt stöd - på väg mot arbete och egen försörjning.
VärNas projektverksamhet delfinansieras av Europeiska Socialfonden.

VärNas projektverksamhet riktar sig till invånare (16-64 år) i Nacka och Värmdö Kommun som har behov av samordnat stöd från fler än en myndighet, för att komma ut på arbetsmarknaden. VärNas myndighetsgemensamma team är vägen in till projektverksamheten där deltagaren kan få del av olika aktiviteter för att komma närmare arbete och egen försörjning.
 

 
Detta innebär alltså:

·      Samordnad och sammanhållen process genom ett VärNa-team 
·      Individanpassat och arbetsinriktat fokus.
·      Parallella insatser för ökad effektivitet och snabbare resultat
·      I VärNas projektverksamhet tillämpas ett coachande och agilt förhållningssätt som syftar till att den enskilde ska stärkas
      till förflyttning från beroende av offentlig sektor till självständighet.
 
VärNas projektverksamhet delfinansieras av Europeiska Socialfonden.
 
Vid eventuella frågor är ni välkomna att kontakta VärNas projektledning.

Ulrika Arvas - 0725 67 72 05 eller ulrika.arvas@finsamvarna.se
Kajal Akawi - 0725 67 72 10 eller kajal.akrawi@finsamvarna.se
 

Här finns anmälnings- och samtyckesblankett för deltagande i VärNas projektverksamhet.

Intresseanmälan skickas tillsammans med undertecknad blankett för samtycke till:

Samordningsförbundet VärNa
Hesselmans torg 5
131 54 Nacka