Logo_VärNa_textfärg_tryck_rbg

Utveckling tar tid och vi ska se till att inte skapa tillfälliga lösningar på permanenta problem!

Medlemsorganisationerna har var och en i uppdrag att utse en styrelseledamot samt dennes ersättare. Styrelsen ska säkerställa och följa upp att förbundet drivs utifrån vår vision och med sikte mot dom av styrelsen fastställda målen.
Styrelsens ledamöter har alla en mycket god förankring inom sin organisation och mandatet att driva framåtsyftande samordningsfrågor inom rehabiliteringsområdet.

Samverkan och samordning är viktiga utgångspunkter för ett strategiskt och långsiktigt utvecklingsarbete inom arbetslivsinriktad rehabilitering. Att människor som behöver insatser från flera av medlemsorganisationerna på sin väg mot egen försörjning upplever ett effektivt och sammanhållet stöd är ett av våra viktigaste mål.

Styrelsen för samordningsförbundet VärNa.

Ordförande                            Vice ordförande.                   Ledamot                                Ledamot

Miranda Ahlers (c)
Värmdö kommun

Filip Wiljander (m)
Nacka kommun

Andreas Falk
Arbetsförmedlingen

Aram El Khoury (kd)
Region Stockholm

Ledamot                                 Ersättare                                 Ersättare                                Ersättare

Anders Widerström
Försäkringskassan

Gunnel Nyman Gräff (s)
Nacka kommun

Mathias Holmlund
Försäkringskassan

Julia Ekedal-Lotoft (s)
Värmdö kommun

Ersättare                                                                                               

Bild kommer 

Maria K Rydinger (s)
Region Stockholm

Beredningsgruppen

  • Anna-Stina Sjödin, Värmdö kommun
  • Helena Lindenius, Värmdö kommun
  • Carina Filipovic, Nacka kommun
  • Elisabeth Axelsson, Nacka kommun
  • Kerstin Stiernlöf, Arbetsförmedlingen
  • Jocelyn Ängesleve, Region Stockholm
  • Peter Carlström, Försäkringskassan