Logo_VärNa_textfärg_tryck_rbg

Utveckling tar tid och vi ska se till att inte skapa tillfälliga lösningar på permanenta problem!

Medlemsorganisationerna har var och en i uppdrag att utse en styrelseledamot samt dennes ersättare. Styrelsen ska säkerställa och följa upp att förbundet drivs utifrån vår vision och med sikte mot dom av styrelsen fastställda målen.
Styrelsens ledamöter har alla en mycket god förankring inom sin organisation och mandatet att driva framåtsyftande samordningsfrågor inom rehabiliteringsområdet.

Samverkan och samordning är viktiga utgångspunkter för ett strategiskt och långsiktigt utvecklingsarbete inom arbetslivsinriktad rehabilitering. Att människor som behöver insatser från flera av medlemsorganisationerna på sin väg mot egen försörjning upplever ett effektivt och sammanhållet stöd är ett av våra viktigaste mål.

Styrelsen för samordningsförbundet VärNa.

Ordförande                            Ledamot                                  Ledamot                                Ledamot

Filip Wiljander (m)
Nacka kommun
filip.wiljander@nacka,se

Claes-Göran Nilsson
Arbetsförmedlingen
claes-goran.c.nilsson@arbetsformedlingen.se

Miranda Ahlers (c) 
Värmdö kommun
miranda.ahlers@centerpartiet.se 

Anders Widerström
Försäkringskassan
anders.widerstrom@forsakringskassan.se

Ledamot                                 Ersättare                                 Ersättare                                 Ersättare

Maria K Rydinger (s)
Region Stockholm
maria.kjellsdotter.rydinger@
svenskakyrkan.se

Gunnel Nyman Gräff (s)
Nacka kommun
gunnel.nyman.graff@nacka.se

Mathias Holmlund
Försäkringskassan
mathias.holmlund@forsakringskassan.se

Sam Assadi (S)
Värmdö Kommun
sam.assadi@varmdo.se

Ersättare                                                                                  

Lisskulla Zayane (MP)
Region Stockholm
lisskullazayane@hotmail.com

Beredningsgruppen

  • Andreas Johansson, Värmdö kommun
  • Anna-Carin Berglind, Värmdö kommun
  • Sussan Nord, Nacka kommun
  • Pia Stark, Nacka kommun
  • Helena Lindenius, Nacka kommun
  • Carina Filipovic, Nacka kommun
  • Martin Carlsson, Arbetsförmedlingen
  • Jocelyn Ängeslevä, Region Stockholm
  • Peter Carlström, Försäkringskassan