Logo_VärNa_textfärg_tryck_rbg

Utveckling tar tid och vi ska se till att inte skapa tillfälliga lösningar på permanenta problem!

Medlemsorganisationerna har var och en i uppdrag att utse en styrelseledamot samt dennes ersättare. Styrelsen ska säkerställa och följa upp att förbundet drivs utifrån vår vision och med sikte mot dom av styrelsen fastställda målen.
Styrelsens ledamöter har alla en mycket god förankring inom sin organisation och mandatet att driva framåtsyftande samordningsfrågor inom rehabiliteringsområdet.

Samverkan och samordning är viktiga utgångspunkter för ett strategiskt och långsiktigt utvecklingsarbete inom arbetslivsinriktad rehabilitering. Att människor som behöver insatser från flera av medlemsorganisationerna på sin väg mot egen försörjning upplever ett effektivt och sammanhållet stöd är ett av våra viktigaste mål.

Styrelsen för samordningsförbundet VärNa.

Ordförande
Ina Ununger (c)
Värmdö kommun

Tf vice ordförande
Jean Passchier
Arbetsförmedlingen

Nicole Bistoletti (m)
Stockholms läns landsting    

Anders Tiger (kd)
Nacka kommun

Ersättare i styrelsen

 • Johnny Tedenfors (s), Värmdö kommun
 • Angela Mazzini, Försäkringskassan
 • Marie Nilsson, Arbetsförmedlingen
 • Åsa Norrman Grenninger (s), Nacka kommun
 • Maria K Rydinger (s), Stockholms läns landsting

Beredningsgruppen

 • Karin Jöback, Värmdö kommun
 • Birgitta Zaar, Värmdö kommun
 • Carina Filipovic, Nacka kommun
 • Elisabeth Axelsson, Nacka kommun
 • Andreas Falk, Arbetsförmedlingen
 • Jocelyn Ängesleve, Stockholms läns landsting