Logo_VärNa_textfärg_tryck_rbg

VERKSAMHETER PÅ GÅNG
Läs om några av de verksamheter vi har på gång just nu.
VärNa finansierar två typer av projekt; fördjupade analyser vilka är att betrakta som förstudier och genomförandeprojekt

MIA-VärNa


-

Fakta om MIA
MIA-projektet är ett länsgemensamt projekt som riktar sig till personer mellan 16 och 64 år som står särskilt långt från arbetsmarknaden. Europeiska Socialfonden (ESF) medfinansierar projektet med 100 mkr och MIA är det största ESF-stödda projekt någonsin i Sverige. 
Sammanlagt kommer MIA-projektet att ta emot 2 500 deltagare, varav 355 här i Nacka och Värmdö, i åldrarna 18 - 64 år. Projektet bygger på att deltagarna genom olika stödinsatser ska kunna närma sig arbetsmarknaden och få möjlighet till arbete eller studier utifrån sina egna förutsättningar.
 
För mer information kontakta gärna projektledaren Helena Ivanoff, helena.ivanoff@finsamvarna.se
eller besök MIA-projektets egna hemsida www.miaprojektet.se


Kursstarter för mobiliseringskurser inom MIA-projektet
2018                           2019                          2020

29/1  -  5/4                 14/1 - 21/3               27/1-3/4

12/2  -  19/4               18/2 - 26/4                 

  9/4  -  14/6                 1/4  -  6/6

23/4  -  28/6               12/8  - 18/10

20/8  -  25/10             30/9  -  6/12

1/10  -  6/12                4/11 -  20/1  -20 
 

Här finns anmälnings- och samtyckesblankett för deltagande i MIA-projektet

Hälsofrämjande etablering projektet (HE)

Fakta om HE-projektet
Hälsofrämjande etablering, HE, är ett nationellt projekt som drivs av Sveriges kommuner och landsting (SKL) i samarbete med Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. 
Projektet syftar till att så tidigt som möjligt i etableringsprocessen identifiera ohälsa och funktionsnedsättning samt att aktörerna i projektet ska samverka bättre. Detta för att deltagarna ska få det stöd de behöver för att öka sina chanser att närma sig arbete / studier.
HE-projektets mål är:
-     att utveckla metoder och arbetssätt för att identifiera,
      utreda och omhänderta ohälsa/funktionsnedsättning hos
      nyanlända i etableringsprocessen. 
-     stödja nyanlända på deras väg mot arbete eller studier. 
-    utveckla metoder och strukturer för ökad samverkan hos
      berörda aktörer
 
Samordningsförbundet VärNa äger ett av sex delprojekt inom HE-projektet och under perioden september 2018 – december 2020 ska projektet arbeta med 80 deltagare i Nacka och Värmdö kommuner. Målgrupper för projektet är nyanlända inom etableringsuppdraget och sex månader efter avslutad etableringsfas samt personal som på olika sätt arbetar med målgruppen, exempelvis inom Arbetsförmedlingen och kommunerna.

För mer information kontakta gärna projektledaren Ulrika Arvas, ulrika.arvas@finsamvarna.se

Här finns mer information, anmälnings- och samtyckesblankett för deltagande i HE-projektet