Logo_VärNa_textfärg_tryck_rbg

Från och med september 2020 så samlar VärNa alla pågående projekt i en och samma verksamhet, VärNas projektverksamhet.
Genom att erbjuda alla målgrupper tillgång till ett brett utbud av samlade aktiviteter och samverkan via vårt myndighetsgemensamma team så har vi optimerat möjligheterna för lätt och rätt stöd - på väg mot arbete och egen försörjning.
VärNas projektverksamhet delfinansieras av Europeiska Socialfonden.

Här finns anmälnings- och samtyckesblankett för deltagande i VärNas projektverksamhet