Logo_VärNa_textfärg_tryck_rbg

VERKSAMHETER PÅ GÅNG
Läs om några av de verksamheter vi har på gång just nu.
VärNa finansierar två typer av projekt; fördjupade analyser vilka är att betrakta som förstudier och genomförandeprojekt

Genomförandeprojekt MIA


-

Fakta om MIA
MIA-projektet är ett länsgemensamt projekt som riktar sig till personer mellan 16 och 64 år som står särskilt långt från arbetsmarknaden. Europeiska Socialfonden (ESF) medfinansierar projektet med 100 mkr och MIA är det största ESF-stödda projekt någonsin i Sverige. 
Sammanlagt kommer MIA-projektet att ta emot 2 500 deltagare, varav 355 här i Nacka och Värmdö. Projektet bygger på att deltagarna genom olika stödinsatser ska kunna närma sig arbetsmarknaden och få möjlighet till arbete eller studier utifrån sina egna förutsättningar.
 
För mer information kontakta gärna projektledaren Helena Ivanoff, helena.ivanoff@finsamvarna.se
eller besök MIA-projektets egna hemsida www.miaprojektet.se


Kursstarter för mobiliseringskurser inom MIA-projektet
2018                           2019                          2020

29/1  -  5/4                 14/1  - 21/3               13/1 - 19/3

12/2  -  19/4                 4/2  - 11/4                 

  9/4  -  14/6                 1/4  -   6/6

23/4  -  28/6               19/8  - 24/10

20/8  -  25/10             30/9  - 5/12

1/10  -    6/12
 

Här finns anmälnings- och samtyckesblankett för deltagande i MIA-projektet