Logo_VärNa_textfärg_tryck_rbg

Samordningsförbundet VärNa har ett kansli som leds av förbundschefen. Inom kansliet ansvaras för att verkställa styrelsens beslut och återrapportera resultat, man leder och följer upp förbundets operativa verksamheter, bistår i samverkan mellan medlemsorganisationerna och utvecklar samarbeten med andra externa parter. Kansliet har regelbundet dialog och samarbeten med andra Samordningsförbund och arbetar tillsammans med verksamhets- och enhetschefer hos medlemsorganisationerna.

Transparens och korrekt hantering av finansiella medel
Precis som i all offentlig verksamhet så ska kansliet även säkerställa att man hanterar de finansiella medel som tillställs förbundet på ett transparent och korrekt sätt samt hålla en god ordning inom förbundets administration.

Vi vill påverka och förbättra system och strukturer
Kansliet ansvarar även för att resultat och effekter av förbundets verksamheter får sådan spridning att det på sikt kan komma att påverka system och strukturer som ska underlätta människors väg till egen försörjning.

Beredningsgruppen
Till stöd för förbundschefens arbete finns en utsedd beredningsgrupp bestående av chefer och samordningsansvariga inom de fem ägarorganisationerna. Gruppen arbetar på en tydligt operativ och framåtsyftande nivå med fokus på förslag till utvecklingsinsatser inom samverkansområdet.

 

VärNas kansli

Karin Gellin
Förbundschef
karin.gellin@finsamvarna.se

Karin Persson Haas
Analytiker
tfn 0725-67 72 07
karin.haas@finsamvarna.se

Lina Sandberg
Administratör
tfn 0725-67 72 09
lina.sandberg@finsamvarna.se

Sofia Sjöblom
Projektekonom
tfn 0725-67 72 04
sofia.sjoblom@finsamvarna.se

VärNas projektverksamhet

Ulrika Arvas
Koordinator, VärNas projektverksamhet
tfn 0725-67 72 05
ulrika.arvas@finsamvarna.se
 

Helena Zackrisson
Myndighetsgemensamt team, Arbetsförmedlingen
tfn 0725-677 211
helena.zackrisson@arbetsformedlingen.se

Anna Caballero
koordinator
tfn 072-567 72 12
anna.caballero@finsamvarna.se

Cecilia Andrén
Aktivitetsansvarig
tfn 072-567 72 06
cecilia.andren@finsamvarna.se

Anki Rydén
Projektledare

tfn 0725-67 72 03

anki.ryden@finsamvarna.se
 

Madelaine Ventouris
Myndighetsgemensamt team, Försäkringskassan
tfn 0725-677 211 madelaine.ventouris@forsakringskassan.se

Shala Dabaghi
koordinator
tfn 072-567 72 14
Shala.dabaghi@finsamvarna.se

Sissi Nahlbom
Aktivitetsansvarig
tfn 010-487 67 35
sissi.nahlbom@arbetsformedlingen.se

Kajal Akrawi
Projektledare

tfn 0725-67 72 10

kajal.akrawi@finsamvarna.se

Ann-Sofie Pettersson
Myndighetsgemensamt team, Nacka kommun
tfn 0725-677 211
ann-sofie.k.pettersson@nacka.se

Ulrika Fritz
koordinator
tfn 072-567 72 02
ulrika.fritz@finsamvarna.se

Yashmin Singh
Aktivitetsansvarig

tfn 0725-67 72 08

yashmin.singh@finsamvarna.se

Leyla Shafiee
Myndighetsgemensamt team, Värmdö Kommun
tfn 0725-677 211

leyla.shafiee@varmdo.se

Margareta Kjellgren
koordinator
tfn 010-488 83 39
margareta.kjellgren@arbetsformedlingen.se

 

Daniel Nowak
Aktivitetsansvarig

tfn 0725-67 72 15

daniel.nowak@finsamvarna.se