Logo_VärNa_textfärg_tryck_rbg

Samordningsförbundet VärNa har ett kansli som leds av förbundschefen. Inom kansliet ansvaras för att verkställa styrelsens beslut och återrapportera resultat, man leder och följer upp förbundets operativa verksamheter, bistår i samverkan mellan medlemsorganisationerna och utvecklar samarbeten med andra externa parter. Kansliet har regelbundet dialog och samarbeten med andra Samordningsförbund och arbetar tillsammans med verksamhets- och enhetschefer hos medlemsorganisationerna.

Transparens och korrekt hantering av finansiella medel
Precis som i all offentlig verksamhet så ska kansliet även säkerställa att man hanterar de finansiella medel som tillställs förbundet på ett transparent och korrekt sätt samt hålla en god ordning inom förbundets administration.

Vi vill påverka och förbättra system och strukturer
Kansliet ansvarar även för att resultat och effekter av förbundets verksamheter får sådan spridning att det på sikt kan komma att påverka system och strukturer som ska underlätta människors väg till egen försörjning.

Beredningsgruppen
Till stöd för förbundschefens arbete finns en utsedd beredningsgrupp bestående av chefer och samordningsansvariga inom de fem ägarorganisationerna. Gruppen arbetar på en tydligt operativ och framåtsyftande nivå med fokus på förslag till utvecklingsinsatser inom samverkansområdet.

 

Anki Rydén
Verksamhetsstödjare

tfn 0725-67 72 03

anki.ryden@finsamvarna.se

Karin Gellin
Förbundschef
tfn 0725-67 72 01
karin.gellin@finsamvarna.se

Sofia Sjöblom
Administratör
tfn 0725-67 72 04
sofia.sjoblom@finsamvarna.se

MIA-projektet                                                                        Hälsofrämjande etablering

Helena Ivanoff,
Projektledare MIA-VärNa
tfn 0725-67 72 02, helena.ivanoff@finsamvarna.se

Helena Zackrisson
Medarbetare MIA-VärNa
tfn 010-487 11 17
helena.zackrisson@arbetsformedlingen.se

Jesper Norberg

Medarbetare MIA-VärNa
tfn 070-431 89 52
jesper.norberg@nacka.se

Gertrud Magnusson
Expert, MIA-VärNa
tfn 070-431 77 22
gertrud.magnusson@nacka.se

Ulrika Arvas
Projektledare, HE-projektet
tfn 0725-67 72 05
ulrika.arvas@finsamvarna.se

David Johansson
Medarbetare HE-projektet
tfn 08-08-570 470 44
david.johansson@varmdo.se

Zandra Zbinden
Medarbetare HE-projektet
tfn 08-718 95 64
zandra.zbinden@nacka.se

Martin Carlsson
Medarbetare HE-projektet
tfn 010-488 31 93
martin.carlsson@arbetsformedlingen.se

Marie Wallenbom

Medarbetare MIA-VärNa
tfn 010-116 44 37
marie.wallenbom@forsakringskassan.se

Mona Eriksson

Medarbetare MIA-VärNa
tfn 010-486 28 20
mona.k.eriksson@arbetsformedlingen.se

Cecilia Andrén
Medarbetare MIA-VärNa
tfn 072-567 72 06
cecilia.andren@finsamvarna.se
 

Ann-Sofie Pettersson
Medarbetare MIA-VärNa
tfn 070-431 79 95
ann-sofie.k.pettersson@nacka.se

Mathilda Steinholtz
Expert, MIA-projektet

mathilda.steinholtz@wemind.se

Helena Kindstrand
Medarbetare MIA-VärNa
tfn 08-570 474 66
helena.kindstrand@varmdo.se