Logo_VärNa_textfärg_tryck_rbg

VI TAR INTRYCK OCH GER AVTRYCK!

Samordnar stöd och undanröjer hinder på vägen mot arbete och egen försörjning.

Stöd från flera genom våra medlemsorganisationer

Vissa människor som står utanför arbetslivet behöver kontakt och stöd från flera av våra medlemsorganisationer. Ofta så fungerar detta bra men ibland så ser vi att det behövs förändringar. 

Vårt fokus är, att genom våra medlemmar leda och driva utveckling av arbetsmodeller och samverkan samt ta oss an utmaningar som hindrar i befintliga system och strukturer. Genom att finansiera olika utvecklingsprojekt och stödja våra ägare i samverkansfrågor så arbetar vi för att människor som står långt från arbetsmarknaden ska få ett effektivt och ändamålsenligt stöd på vägen mot arbete och egen försörjning.

VÄRNA REKRYTERAR

VärNa är en mindre och väldigt trevlig organisation, personalomsättningen är låg och rekryteringsbehoven bygger på nytillkomna uppdrag. 
Därför känns det extra roligt för oss att nu få lyfta fram två helt nyskapade tjänster.

Utvecklingsledare

Implementeringskoordinator till projekt MIA-VärNa

Rapport från Uppstartskonferensen Hälsofrämjande etablering

Överläkaren och psykiatrikern Riyadh Al-Baldawi var en av flera intressanta talare i samband med HE-projektets uppstartskonferens i Nackasalen den 19 februari. Han resonerade bland annat kring ett "överdiagnosticerarande" av människor vilket skapar en passivitet. Vi måste se till att idka hjälp till självhjälp och lyfta vars och ens egen förmåga och kraft.
Bildspel från konferensen presenteras här:

loading...

Nytt ESF-projekt, Hälsofrämjande etablering

Samordningsförbundet VärNa blir ny delprojektägare inom projektet Hälsofrämjande etablering.
Projektet drivs på nationell nivå och ägs av Sveriges kommuner och landsting SKL.
Övriga delprojekt genomförs i Umeå, Gävle, Eskilstuna, Växjö och Malmö vilket känns extra roligt då vi ser fanstastiska möjligheter till lärande och utbyte av erfarenheter på en nationell nivå. 
VärNa startar nu upp med en kortare analys och planeringsfas och målsättning att kunna gå vidare till genomförande av insatser och aktiviteter innan årsskiftet. Målgrupper för projektet är nyanlända inom etableringsuppdraget och sex månader efter avslutad etableringsfs samt personal som på olika sätt arbetar med målgruppen, exempelvis inom Arbetsförmedlingen och kommunerna.

Nyheter från oss

MIA-VärNas Lotsteam jobbar hela sommaren

Lotsteamet inom projekt MIA-VärNa träffas varje tisdag utom den 30/7. Du som vill anmäla/remittera är varmt välkommen att göra det. 

Civilminister Ardalan Shekarabis hälsning inför VärNa-dagen

VärNa-dagen 2019

Årets VärNa-dag hade mycket fokus på om och hur man kan styra och mäta samverkan. Siv Liedholm berättade om arbetet med VärNa-modellen. Av Ann-Christine Jans och Fredrik Johansson Tormod från ISF fick vi en spännande redovisning om myndighetens regeringsuppdrag att granska samordningsförbunden i Sverige. Anders Axelsson från Apel AB avslutade VärNa-dagen med ett interaktivt pass där alla fick chans att diskutera viktiga aspekter för att lyckas med implementering. Nedan kan du ta del av presentationerna från VärNa-dagen.

Årsredovisning 2018

Den 22 mars så fastställdes årsredovisningen för 2018, du kan ta del av den i sin helhet under rubriken; dokument och länkar här på hemsidan

Rapporter från ISF

Nu har ISF (Inspektionen för socialförsäkringen) publicerat sina två första rapporter av totalt tre.  ISF granskar samordnings-förbunden och de två första rapporterna behandlar organisation och effekter för kommuner. Den tredje och sista beräknas komma i december 2021 och i den tittar man närmare på effekter för enskilda personer som deltagit i Finsaminsatser  

Läs nedan eller ladda hem via ISFs hemsida http://inspsf.se 

VärNa- kunskapsdag
Genom ökad kunskap om varandras uppdrag och regelverk, hamnar färre kunder mellan stolarna rubrik.

Så har vi kommit igång med ett nytt år, 2019.
Här på VärNa planerar vi för HE-projektets uppstartskonferens, se inbjudan här bredvid. 
MIA-projektet har startat upp en ny mobiliseringskurs och vår nya styrelse har haft en introduktionsdag den 11 januari. Det är ett spännande år vi har framför oss med flera nya insatser som ska komma igång. Läs gärna mer i vår verksamhetsplan som du hitter under dokument och länkar.

2018 > 10

Måndag den 19 november klockan 15.00 håller VärNa ett seminarium i Värmdösalen på Gustavsbergs kommunhus under rubriken "Gör din CSR-grej lokalt". Alla deltagare utlovas handfasta och inspirerande tips om hur du och ditt företag kan vara med. Mer information och anmälningslänk hittar du nedan

Varmt välkomna!

Länk

Läs hela inlägget »

Kort om VärNa

Samordningsförbundet VärNa bildades i maj 2016 genom en sammanslagning av de tidigare förbunden Välfärd i Nacka och VärmSam.

Samordningsförbundet arbetar på uppdrag av dess medlemmar Försäkringskassa, Arbetsförmedling, Region Stockholm samt Nacka och Värmdö kommuner.

Lagen om finansiell samordning

Lagen om finansiell samordning anger ramarna för verksamheten. Behov av utvecklingsarbete kartläggs lokalt årligen och förbundets styrelse anger prioriterade målgrupper och inriktningsfrågor. Uppdraget är att bedriva utvecklingsarbete samt finansiera insatser/projekt, stödja och följa insatserna, samordna och sprida erfarenheter och resultat och på sikt vara med och påverka system och strukturer.

VärNa och GDPR, här kan du läsa mer om hur vi hanterar personuppgifter

Samordningsförbundet VärNa är personuppgiftsansvarig, vilket innebär att vi ansvarar för att behandla dina personuppgifter på rätt sätt. Samordningsförbundets dataskyddsombud övervakar att vi som förbund följer EU:s dataskyddsförordning (GDPR) och annan dataskyddslagstiftning. Dataskyddsombudet är också kontaktperson för dig som har frågor om personuppgifter.
Kontaktuppgifter till dataskyddsombudet:
dso@securitysolution.se