Logo_VärNa_textfärg_tryck_rbg

VI TAR INTRYCK OCH GER AVTRYCK!

Samordnar stöd och undanröjer hinder på vägen mot arbete och egen försörjning.

Stöd från flera genom våra medlemsorganisationer

Vissa människorsom står utanför arbetslivet behöver kontakt och stöd från flera av våra medlemsorganisationer. Ofta så fungerar detta bra men ibland så ser vi att det behövs förändringar. 
 
Vårt fokusär att, genom våra medlemmar, leda och driva utveckling av arbetsmodeller och samverkan samt ta oss an utmaningar som hindrar i befintliga system och strukturer. Genom att finansiera olika utvecklingsprojekt och stödja våra ägare i samverkansfrågor så arbetar vi för att människor som står långt från arbetsmarknaden ska få ett effektivt och ändamålsenligt stöd på vägen mot arbete och egen försörjning.

Rapport från Uppstartskonferensen Hälsofrämjande etablering

Överläkaren och psykiatrikern Riyadh Al-Baldawi var en av flera intressanta talare i samband med HE-projektets uppstartskonferens i Nackasalen den 19 februari. Han resonerade bland annat kring ett "överdiagnosticerarande" av människor vilket skapar en passivitet. Vi måste se till att idka hjälp till självhjälp och lyfta vars och ens egen förmåga och kraft.
Bildspel från konferensen presenteras här inom kort

Nytt ESF-projekt, Hälsofrämjande etablering

Samordningsförbundet VärNa blir ny delprojektägare inom projektet Hälsofrämjande etablering.
Projektet drivs på nationell nivå och ägs av Sveriges kommuner och landsting SKL.
Övriga delprojekt genomförs i Umeå, Gävle, Eskilstuna, Växjö och Malmö vilket känns extra roligt då vi ser fanstastiska möjligheter till lärande och utbyte av erfarenheter på en nationell nivå. 
VärNa startar nu upp med en kortare analys och planeringsfas och målsättning att kunna gå vidare till genomförande av insatser och aktiviteter innan årsskiftet. Målgrupper för projektet är nyanlända inom etableringsuppdraget och sex månader efter avslutad etableringsfs samt personal som på olika sätt arbetar med målgruppen, exempelvis inom Arbetsförmedlingen och kommunerna.

Nyheter från oss

Rapport från Inspektionen för Socialförsäkringen, ISF
Nu har ISF publicerat sin första rapport av tre utifrån det regeringsuppdrag man fått där man ska granska samordnings-förbunden och deras uppdrag. 
Läs rapporten i sin helhet här nedan

Så har vi kommit igång med ett nytt år, 2019.
Här på VärNa planerar vi för HE-projektets uppstartskonferens, se inbjudan här bredvid. 
MIA-projektet har startat upp en ny mobiliseringskurs och vår nya styrelse har haft en introduktionsdag den 11 januari. Det är ett spännande år vi har framför oss med flera nya insatser som ska komma igång. Läs gärna mer i vår verksamhetsplan som du hitter under dokument och länkar.

En vecka kvar till jul och idag fick vi vakna upp till ett fint snötäcke som lagt sig under natten. 2018 har varit ett händelserikt år. VärNa har bidragit till att flera människor har nått egen försörjning och många har också lyckats bryta ett långvarigt utanförskap. Med outtröttligt engagemang kommer vi att fortsätta vårt arbete 2019 för samverkan och samordning så att flera människor får det stöd som var och en behöver på vägen mot sitt eget arbete.

Tack till er alla som vi på VärNa har mött och samverkat med under året, tillsammans gör vi skillnad!
 

God Jul & Gott Nytt År!

2018 > 10

Måndag den 19 november klockan 15.00 håller VärNa ett seminarium i Värmdösalen på Gustavsbergs kommunhus under rubriken "Gör din CSR-grej lokalt". Alla deltagare utlovas handfasta och inspirerande tips om hur du och ditt företag kan vara med. Mer information och anmälningslänk hittar du nedan

Varmt välkomna!

Länk

Läs hela inlägget »

Kort om VärNa

Samordningsförbundet VärNa bildades i maj 2016 genom en sammanslagning av de tidigare förbunden Välfärd i Nacka och VärmSam.

Samordningsförbundet arbetar på uppdrag av dess medlemmar Försäkringskassa, Arbetsförmedling, Region Stockholm samt Nacka och Värmdö kommuner.

Lagen om finansiell samordning

Lagen om finansiell samordning anger ramarna för verksamheten. Behov av utvecklingsarbete kartläggs lokalt årligen och förbundets styrelse anger prioriterade målgrupper och inriktningsfrågor. Uppdraget är att bedriva utvecklingsarbete samt finansiera insatser/projekt, stödja och följa insatserna, samordna och sprida erfarenheter och resultat och på sikt vara med och påverka system och strukturer.

VärNa och GDPR, här kan du läsa mer om hur vi hanterar personuppgifter