Logo_VärNa_textfärg_tryck_rbg

GENOMFÖRDA PROJEKT
Läs om några av våra genomförda projekt.

”Här kan du ta del av olika projekt som har genomförts inom ramen för Samordningsförbundet VärNa. Ambitionerna är alltid att våra gemensamma insatser ska leda till en positiv och hållbar förändring för alla de människor som behöver ett gemensamt stöd på vägen mot sin egen försörjning. Våra projekt och deras resultat är också en viktig påverkanskraft när vi ser att våra olika regler hindrar människor från att skapa sin framtid”

Projekt SE-handledare

Unga vuxna

Naturunderstödd rehabilitering, NUR

Fördjupad analys; Rätt insats - rätt ersättning

Fördjupad analys; Unga vuxna -Värmdö kommun

Fördjupad analys; Efter etableringen