Logo_VärNa_textfärg_tryck_rbg

VI TAR INTRYCK OCH GER AVTRYCK!

Samordnar stöd och undanröjer hinder på vägen mot arbete och egen försörjning.

Stöd från flera genom våra medlemsorganisationer

Vissa människor som står utanför arbetslivet behöver kontakt och stöd från flera av våra medlemsorganisationer. Ofta så fungerar detta bra men ibland så ser vi att det behövs förändringar. 

Vårt fokus är, att genom våra medlemmar leda och driva utveckling av arbetsmodeller och samverkan samt ta oss an utmaningar som hindrar i befintliga system och strukturer. Genom att finansiera olika utvecklingsprojekt och stödja våra ägare i samverkansfrågor så arbetar vi för att människor som står långt från arbetsmarknaden ska få ett effektivt och ändamålsenligt stöd på vägen mot arbete och egen försörjning.

VÄRNA Rapporterar

Vi är glada att kunna presentera två nya spännande och upplysande rapporter. För mer information kontakta VärNas förbundschef Karin Gellin

Den första rapporten är en slutrapport från arbetet med
VärNa modellen - att mäta samverkan
Arbetet har bedrivits under våren 2019 tillsammans med Siv Liedholm och VärNa modellen kan sammanfattas på följande sätt:
Beskriver en målbild för verksamheten som ett system, en helhet med utgångspunkt från syftet med det gemensamma arbetet (vad ska göras i samverkan, för vem och varför)
Ger ett mätverktyg, en kompass, för att mäta förmågan att uppfylla syftet med det gemensamma arbetet vilket innebär att systemfelen blir synliga och belysta
Mäter orsakerna bakom resultaten/systemfelen och ger därmed kunskap om vad som behöver förändras
•Bidrar till ett nytt gemensamt språk
•VärNamodellen har därmed förutsättningar att utvecklas till en förändringsstrategi för samverkan 

VärNa modellen

Den andra rapporten: Fungerande metoder och samverkansinsatser för samordningsförbund har tagits fram av Ove Grape och Arezo Rezvani vid Umeå universitet, institutionen för socialt arbete.
Av rapporten framkommer att det är av stor betydelse att bakomliggande problematik uppmärksammas och identifieras för att personen det gäller ska få rätt insats. Det är således viktigt med helhetssyn kring personer med komplexa livssituationer och att beakta olika aspekter av deras liv. Detta kräver att man till att börja med måste samarbeta med olika aktörer för att kunna göra en bedömning av situationen och därefter planera lämpliga insatser.

Fungerande metoder och samverkansinsatser för samordningsförbund

Rapport från Uppstartskonferensen Hälsofrämjande etablering

Överläkaren och psykiatrikern Riyadh Al-Baldawi var en av flera intressanta talare i samband med HE-projektets uppstartskonferens i Nackasalen den 19 februari. Han resonerade bland annat kring ett "överdiagnosticerarande" av människor vilket skapar en passivitet. Vi måste se till att idka hjälp till självhjälp och lyfta vars och ens egen förmåga och kraft.
Bildspel från konferensen presenteras här:

loading...

Nytt ESF-projekt, Hälsofrämjande etablering

Samordningsförbundet VärNa blir ny delprojektägare inom projektet Hälsofrämjande etablering.
Projektet drivs på nationell nivå och ägs av Sveriges kommuner och landsting SKL.
Övriga delprojekt genomförs i Umeå, Gävle, Eskilstuna, Växjö och Malmö vilket känns extra roligt då vi ser fanstastiska möjligheter till lärande och utbyte av erfarenheter på en nationell nivå. 
VärNa startar nu upp med en kortare analys och planeringsfas och målsättning att kunna gå vidare till genomförande av insatser och aktiviteter innan årsskiftet. Målgrupper för projektet är nyanlända inom etableringsuppdraget och sex månader efter avslutad etableringsfs samt personal som på olika sätt arbetar med målgruppen, exempelvis inom Arbetsförmedlingen och kommunerna.

Nyheter från oss

Välkomna på VärNa-frukost och lanseringen av insatskatalogen i Nacka och Värmdö

Insatskatalogen är ett sökverktyg som samlar insatser för personer i behov av stöd mot egenförsörjning, inkludering och ökad livskvalitet. Katalogen kan användas som ett vardagsverktyg av medarbetare på kommun, arbetsförmedling, försäkringskassa och region, samt av privatpersoner.

Medverkande
Ida Olofsson, redaktionen i Linköping, hon delar med sig om bakgrund, syfte och framtidstankar med katalogen

Adnam Hawizi, Arbetsförmedlingen i Huddinge, om hur han använder katalogen i sitt arbete
 
Gertrud Magnusson, personligt ombud, om vad hon behöver i sitt arbete och hur insatskatalogen kan vara till hjälp

Gå gärna in på www.insatskatalogen.se och se hur den ser ut och passa på att ställa frågor till experterna som är här.
 
 
När: Torsdag den 21 november klockan 08.00 – 09.30, frukost serveras från 7:40
 
Var: Quality hotel, Sickla industriväg 2, 131 53 Nacka
 
Anmälan senast 19 november på följande länk: https://simplesignup.se/private_event/158067/11bb7afea5
 

Varmt välkommen!

MIA-VärNa kan erbjuda mobil handledare

Vill ni också arbeta med social hållbarhet enligt de globala målen 2030 ni också? VärNa erbjuder nu en mobil handledare till företag som erbjuder arbetsträning. 

Den mobila handledaren finns tillgänglig under hela arbetsträningen; från introduktionen och därefter veckovis för att stötta både arbetsgivare och deltagare. Den mobila handledaren anpassar stödet efter varje enskilt uppdrag.

Samarbetet ska gynna såväl företaget som deltagaren och samhället. Målet är att få till en perfekt matchning där deltagarens samlade erfarenheter och styrkor överensstämmer med företagets behov. Du som arbetsgivare bidrar till att personen får en meningsfull sysselsättning och närmar sig en egen försörjning. På samhällsnivå bidrar ni till ökad mångfald på arbetsplatsen.

Projektet är ett EU-finansierat regionalt projekt.

För mer information kontakta verksamhetsstödjare
Anki Rydén, anki.ryden@finsamvarna.se


 

Civilminister Ardalan Shekarabis hälsning inför VärNa-dagen

VärNa-dagen 2019

Årets VärNa-dag hade mycket fokus på om och hur man kan styra och mäta samverkan. Siv Liedholm berättade om arbetet med VärNa-modellen. Av Ann-Christine Jans och Fredrik Johansson Tormod från ISF fick vi en spännande redovisning om myndighetens regeringsuppdrag att granska samordningsförbunden i Sverige. Anders Axelsson från Apel AB avslutade VärNa-dagen med ett interaktivt pass där alla fick chans att diskutera viktiga aspekter för att lyckas med implementering. Nedan kan du ta del av presentationerna från VärNa-dagen.

Årsredovisning 2018

Den 22 mars så fastställdes årsredovisningen för 2018, du kan ta del av den i sin helhet under rubriken; dokument och länkar här på hemsidan

Rapporter från ISF

Nu har ISF (Inspektionen för socialförsäkringen) publicerat sina två första rapporter av totalt tre.  ISF granskar samordnings-förbunden och de två första rapporterna behandlar organisation och effekter för kommuner. Den tredje och sista beräknas komma i december 2021 och i den tittar man närmare på effekter för enskilda personer som deltagit i Finsaminsatser  

Läs nedan eller ladda hem via ISFs hemsida http://inspsf.se 

VärNa- kunskapsdag
Genom ökad kunskap om varandras uppdrag och regelverk, hamnar färre kunder mellan stolarna rubrik.

Så har vi kommit igång med ett nytt år, 2019.
Här på VärNa planerar vi för HE-projektets uppstartskonferens, se inbjudan här bredvid. 
MIA-projektet har startat upp en ny mobiliseringskurs och vår nya styrelse har haft en introduktionsdag den 11 januari. Det är ett spännande år vi har framför oss med flera nya insatser som ska komma igång. Läs gärna mer i vår verksamhetsplan som du hitter under dokument och länkar.

Vid sitt möte den 30 november beslutade VärNas styrelse om verksamhetsplan och budget för 2019. Det blir ett spännande år men en hel del nya initiativ tillsammans med dom redan pågående utvecklingsprojekten MIA och HE samt ASF-företag i Nacka och Värmdö. 

Läs hela inlägget »
2018-12-07
Värna goes värmdö
2018-12-03
En fin advent önskas ni alla
2018-10-22
Värna håller seminarium på företagarveckan

Kort om VärNa

Samordningsförbundet VärNa bildades i maj 2016 genom en sammanslagning av de tidigare förbunden Välfärd i Nacka och VärmSam.

Samordningsförbundet arbetar på uppdrag av dess medlemmar Försäkringskassa, Arbetsförmedling, Region Stockholm samt Nacka och Värmdö kommuner.

Lagen om finansiell samordning

Lagen om finansiell samordning anger ramarna för verksamheten. Behov av utvecklingsarbete kartläggs lokalt årligen och förbundets styrelse anger prioriterade målgrupper och inriktningsfrågor. Uppdraget är att bedriva utvecklingsarbete samt finansiera insatser/projekt, stödja och följa insatserna, samordna och sprida erfarenheter och resultat och på sikt vara med och påverka system och strukturer.

VärNa och GDPR, här kan du läsa mer om hur vi hanterar personuppgifter

Samordningsförbundet VärNa är personuppgiftsansvarig, vilket innebär att vi ansvarar för att behandla dina personuppgifter på rätt sätt. Samordningsförbundets dataskyddsombud övervakar att vi som förbund följer EU:s dataskyddsförordning (GDPR) och annan dataskyddslagstiftning. Dataskyddsombudet är också kontaktperson för dig som har frågor om personuppgifter.
Kontaktuppgifter till dataskyddsombudet:
dso@securitysolution.se